"ක/අරුමයක්" ද ? "ක/අරුමයක්" ද ?

ඇස් වලින් කඳුළු වැගිරී වැගිරී .. හද සෝ ගිනි ඇවිලී ඇවිලී..   වේදනාවෙන් මා මිරිකී මි...

+ ඉතිරිය කියවන්න »

ගැහැණියකගේ ෆේස් බුක් විලාපය..! ගැහැණියකගේ ෆේස් බුක් විලාපය..!

ගැහැණියකගේ ෆේස් බුක් විලාපය..! ------------------------------------- පඩත්තල හර බර වච...

+ ඉතිරිය කියවන්න »

අග්නි.. අග්නි..

ටික වෙලාවක් බලාගන ඉන්නකකෝට , යාන්තමට අන්දකාරයට දඟලන ආලෝකයක් වැටෙනවා , හ්ම්ම්..ලාවට පේනවා  හාමු...

+ ඉතිරිය කියවන්න »

නුතන තාරුන්නේ ..! නුතන තාරුන්නේ ..!

නුතන තාරුන්නේ ..! ________________________ තනිව ගමනක් යන්න බැරි   ජිවිත ගමනට අත්වැල...

+ ඉතිරිය කියවන්න »

කණුව යට ගැහැණිය ! කණුව යට ගැහැණිය !

කනුව යට ගැහැණිය ! ---------------------------- ස්වාධීන ගැහැනියක වන ඇයට,  රීති - තහනම්...

+ ඉතිරිය කියවන්න »

කෙල්ලෝ.. කෙල්ලෝ..

මන් එක කෙල්ලෙක්.. නෑ බහුතරයක් කෙල්ලෝ ගැන කියන්නං මෙහෙම , මේක මේ මට සූස්තියක් ගහපු වෙලාවක හි...

+ ඉතිරිය කියවන්න »

සාරා රේෂල්.. සාරා රේෂල්..

සාරා රෙෂල්  බය වෙලා මැරෙන තරමට  දොස්තර මොනව කියයි ද ඇය හිටියේ හොඳින් නෙමෙයි  වැටුන දවසේ ස...

+ ඉතිරිය කියවන්න »
 
Top